ТРЕНЧАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОЛЕКСАНДРА ДУБЧЕКА
Тренчанський Університет Олександра Дубчека в Тренчині

Тренчанський університет Олександра Дубчека в Тренчині – це молодий, динамічний університет, що забезпечує високоякісну підготовку за багатьма науковими дисциплінами, з-поміж яких спеціальні технології, матеріалознавство та організація природоохоронної діяльності, менедмент, регіональна економіка, політологія, охорона здоро’я, мистецтво та дизайн, за всіма трьома рівнями вищої освіти – бакалавр, магістр і доктор наук.

Як і будь-який молодий вищий навчальний заклад, Тренчанський університет Олександра Дубчека в Тренчині – відкритий, креативний, готовий до нових викликів і гнучко реагує на поточні запити суспільства та ринку праці. Університет є важливим науково-дослідним центром, а також центром людських ресурсів не лише в Тренчанському регіоні, а й у загальноєвропейському секторі вищої освіти.

Основним завданням університету є сприйняття освіти через розвиток і стимулювання креативності, духу підприємництва, командної роботи та професіаналізму студентів. І все це з урахуванням тенденцій ринку праці.

ТРЕНЧАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОЛЕКСАНДРА ДУБЧЕКА

[accordion] [acc_item title=”Факультет соціально-економічних відносин”]

Факультет здійснює підготовку студентів у сфері управління персоналом, управління та розвитку людських ресурсів, а також економіки та державного управління за акредитованими освітніми програмами підготовки бакалаврів, магістрів та докторів наук. Окрім акредитованих освітніх програм з управління та лідерства, Ви можете обрати також соціологію, психологію та інші гуманітарні науки. Спеціалісти з регіональної економіки та розвитку здатні приймати виклики та вирішувати проблеми управління міським господарством, а також проблеми установ державного управління. Факультет соціально-евідносин прагне дати випускникам глибокі теоретичні та технічні знання, досвід і навички, які б допомогли їм вирішувати соціально-економічні аспекти працевлаштування в організаціях.

Акредитовані освітні програми:
– Державне управління – Бакалавр
– Регіональна економіка – Бакалавр
– Управління людськими ресурсами та персоналом – Бакалавр
– Управління людськими ресурсами та персоналом (+англ. мова) – Магістр
– Управління людськими ресурсами та персоналом – Доктор наук

ВСТУПНА КАМПАНІЯ:
Термін подачі заявок – до 30.04.18
Плата за процедуру прийому – 35€

Вступ на основі результатів середньої освіти (школи).

[/acc_item] [acc_item title=”Факультет промислових технологій”]

Популярність і унікальність факультету пояснюється тривалою та тісною співпрацею з представниками виробничої галузі через адаптацію та правильну зміну структури факультету, основною метою якої було формування перспективних акредитованих програм. Високоякісна підготовка та науково-дослідна діяльність забезпечує рівень підготовки спеціалістів, які будуть користуватися попитом на ринку праці. Цей факультет може вважатися престижним, оскільки підготовка студентів здійснюється за такими напрямками, як полімерні, неорганічні, металеві та текстильні матеріали, числовий аналіз і моделювання технологічних процесів, організація природоохоронної діяльності та дизайн. Випускники факультету мають широкі можливості працевлаштування за спеціальністю, оскільки технічні професії мають стійку популярність на ринку працію

Акредитовані освітні програми:
– Технологія матеріалів – Бакалавр
– Матеріалознавство – Бакалавр
– Матеріалознавство з використанням ПК – Бакалавр
– Текстильні технології та дизайн – Бакалавр
– Матеріалознавство – Магістр
– Матеріалознавство (+англ. мова) – Доктор наук

ВСТУПНА КАМПАНІЯ:
Термін подачі заявок:
1 коло – 30.04.18
2 коло – 30.06.18
3 коло – 17.08.18
4 коло – 21.09.18

Без вступних іспитів
Плата за роцедуру прийому – 17€

Термін подачі заявок для “Текстильні технології та дизайн”:
1 коло – 30.04.18
2 коло – 30.06.18
3 коло – 17.08.18
4 коло – 11.09.18

Вступ за результатами вступних іспитів
Плата за роцедуру прийому – 17€

[/acc_item] [acc_item title=”Факультет охорони здоров’я”]

Факультет готує професіоналів за напрямками, суміжними з медициною. Спеціалісти таких областей піклуються про найголовніші аспекти людського життя. Метою навчання є підготовка професіоналів за такими акредитованими напрямками підготовки: сестринська справа, фізіотерапія, лабораторна медицина та охорона суспільного здоров’я. Студенти, які навчаються за цими програмами, здобувають вичерпні знання та отримують актуальну інформацію зі сфери охорони здоров’я та персоналізованої медицини, водночас особлива увага приділяється всебічному розвитку особистості кожного випускника. Студенти зможуть використовувати здобуті знання та професійні навички на практиці та в подальшому навчанні за магістерськими та докторськими програмами.

Акредитовані освітні програми:
– Лабораторна медицина – Бакалавр
– Фізіотерапія – Бакалавр
– Охорона суспільного здоров’я – Бакалавр
– Сестринська справа – Бакалавр
– Сестринська справа – Магістр

ВСТУПНА КАМПАНІЯ
Термін подачі заявок:
1 коло – 30.04.18
2 коло – 20.07.18

Вступні іспити (Тільки для Фізіотерапіі)
1 коло – 12-13.07.18
2 коло – 23.08.18*
* за умови, якщо 1 коло не пройде

Іспит – тест з біологіі + тест на фізичну придатність
Плата за роцедуру прийому – 60€

[/acc_item] [acc_item title=”Факультет спеціальних технолгій”]

Факультет пропонує підготовку за акредитованими освітніми програмами, що мають попит у галузі машинобудування. Факультет забезпечує чудові можливості працевлаштування для своїх випускників: 100% випускників-магістрів знаходять роботу за спеціальністю. Підготовка здійснюється за всіма трьома рівнями вищої освіти – бакалавр, магістр і доктор наук. Випускники зможуть знайти роботу в різноманітних сферах, серед яких спеціальні та мобільні технології в машинобудуванні, виробництво та ремонт. Оскільки основна увага приділяється автомобільній промисловості, факультет готує майбутніх спеціалістів з автомобілебудування. Крім того, випускники можуть претендувати на посаду головних механіків і операторів обладнання. Фахівці зі спеціальних і мобільних технологій у машинобудуванні зможуть також знайти роботу у сфері торгівлі та послуг.

Акредитовані освітні програми:
– Механізми спеціальних технологій – Бакалавр
– Технічне обслуговування та ремонт машин – Бакалавр
– Сеціальні технології в машинобудуванні – Бакалавр
– Сеціальні технології в машинобудуванні – Магістр
– Матеріали та технології машинобудування – Доктор наук

ВСТУПНА КАМПАНІЯ
Термін подачі заявок:
1 коло – 31.03.18
2 коло – 30.06.18
3 коло – 18.08.18
4 коло – 14.09.18

Плата за роцедуру прийому – 15€

[/acc_item] [acc_item title=”Кафедра політології”]

Кафедра дає студентам можливість здобути знання та навички з політології та пропонує можливості працевлаштування за спеціальністю. З огляду на зміст курсів, методику викладання та акцент на здобутті навичок аргументації та спілкування, програма з політології буде цікавою не лише для студентів, які виявляють інтерес до політики чи зв’язків із громадськістю, а й для тих, хто прагне працювати у сфері маркетингу, реклами, медіа чи управління проектами. Випускники факультету політології здобувають необхідні знання англійської мови для працевлаштування в установах державного управління, ЗМІ, національних і міжнародних організаціях.

Акредитовані освітні програми:
– Політологія (+внгл. мова) – Бакалвр
– Політологія (+внгл. мова) – Магістр
– Політологія (+внгл. мова) – Доктор наук

ВСТУПНА КАМПАНІЯ:

Термін подачі заявок:
Словацька мова – 30.04.18
Англійська мова – 30.09.18

Вступ без істпитів
Плата за роцедуру прийому – 35€

[/acc_item] [acc_item title=”Спільний центр дослідження скла Vitrum Laugaricio”]

Центр компетенцій для дослідження скла Vitrum Laugaricio – це спільна дослідна лабораторія Тренчанський університет Олександра Дубченка в Тренчині, Інституту неорганічної хімії Словацької Академії Наук і Факультету хімічних і харчових технологій Словацького технологічного університету в Братиславі. Місією центру є дослідження та розробка неметалів, переважно скла та кераміки. Дослідження передбачає аналіз складу, структури та властивостей цих матеріалів. Крім того, науково-дослідна діяльність центру передбачає виготовлення композитного матеріалу на основі скла та кераміки, що використовується в машинобудівній, автомобільній, оборонній та електротехнічній галузі. На базі Vitrum Laugaricio функціонує також Центр виготовлення керамічних, скляних і силікатних матеріалів, що фінансується зі структурних фондів ЄС за грантом, надання у рамках Програми прикладних наукових досліджень.

Акредитовані освітні програми:
– Хімія та технологія неорганічних матеріалів і скла – Магістр
– Неорганічні технології та неметалічні матеріали – Доктор наук

[/acc_item] [/accordion]

 

[divider scroll_text=””]

 

Акредитовані освітні програмиНауковий ступіньФорма навчанняМова навчанняНазва

Факультет промислових технологій

Технологія матеріалів

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Матеріалознавство з використанням ПК

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Текстильні технології та дизайн

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Матеріалознавство

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Матеріалознавство

II.

Денна/заочна

Словацька

Магістр

Матеріали

III.

Денна/заочна

Словацька/англійська

Доктор наук

Факультет соціально-економічних відносин

Регіональна економіка та розвиток

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Державне управління

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Управління людськими ресурсами та персоналом

І.

Денна/заочна

Словацька/англійська

Бакалавр

Управління людськими ресурсами та персоналом

ІІ.

Денна/заочна

Словацька/англійська

Магістр

Факультет спеціальних технологій

Механізми спеціальних технологій

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Технічне обслуговування та ремонт машин

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Спеціальні технології в машинобудуванні

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Спеціальні технології в машинобудуванні

ІІ.

Денна/заочна

Словацька

Магістр

Технічне обслуговування та ремонт спеціальних мобільних приладів

ІІ.

Денна/заочна

Словацька

Магістр

Матеріали та технології машинобудування

ІІІ.

Денна/заочна

Словацька

Магістр

Факультет охорони здоров’я

Фізіотерапія

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Лабораторна медицина

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Охорона суспільного здоров’я

І.

Денна/заочна

Словацька

Бакалавр

Сестринська справа

І.

Денна

Словацька

Бакалавр

Сестринська справа

ІІ.

Денна

Словацькая

Магістр

Кафедра політології

Політологія

І.

Денна/заочна

Словацька/англійська

Бакалавр

Політологія

ІІ.

Денна/заочна

Словацька/англійська

Магистр

Політологія

ІІІ.

Денна/заочна

Словацька/англійська

Доктор наук

Спільний центр дослідження скла Vitrum Laugaricio

Хімія та технологія неорганічних матеріалів і скла

ІІ.

Денна

Словацька

Магистр

Неорганічні технології та неметалеві матеріали

ІІІ.

Денна/заочна

Словацька

Доктор наук