ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК /Університет Яна Амоса Коменського/ Братислава

Univerzita Komenského v Bratislave

Історія факультету природничих наук бере свій початок у 1940 році. Сьогодні факультет має високий науковий, дослідницький та педагогічний потенціал не тільки в межах Університету Коменського, але також у межах всієї Словаччини. Це документально підтверджується тим, що інтерес до навчання на факультеті виявляють абітурієнти з усіх регіонів Словацької Республіки.

Навчальні програми

Бакалавр

– Біологія

– Систематична біологія

– Медична біологія

– Екологія

– Геологія

– Палеобіологія

– Географія, картографія та геоінформатика

– Географія, регіональний розвиток та європейська інтеграція

– Економічна, соціальна та політична географія

– Хімія (міжнародний сертифікат “EUROBAKALÁR”)

– Хімія (конверсійна програма)

– Екологічні дослідження англійською мовою

– Біологічна хімія англійською мовою

– Викладання біології та хімії

– Викладання біології та географії

– Викладання біології та екологічних досліджень

– Викладання біології та математики

– Викладання хімії та математики

– Викладання географії та математики

– Викладання біології та словацької мови

– Викладання хімії та словацької мови

– Викладання географії та словацької мови

– Викладання географії та історії

Магістр

– Антропологія

– Ботаніка

– Фізіологія рослин

– Фізіологія та етологія тварин

– Генетика

– Мікробіологія

– Молекулярна біологія

– Вірусологія

– Зоологія

– Біотехнології

– Екологія

– Екологія навколишнього середовища

– Геохімія навколишнього середовища

– Екологічне планування та управління

– Аналітична хімія

– Неорганічна хімія

– Біохімія

– Фізична хімія

– Ядерна хімія та радіоекологія

– Органічна та біоорганічна хімія

– Теоретична та комп’ютерна хімія

– Викладання біології в комбінації

– Викладання хімії в комбінації

– Викладання екологічних досліджень у комбінації

– Викладання географії в комбінації

– Прикладна та екологічна геофізика

– Динамічна геологія

– Інженерна геологія та гідрогеологія

– Геологія родовищ

– Мінералогія та петрологія

– Палеонтологія

– Ґрунтознавство

– Фізична географія та геоінформатика

– Географія та демографія людини в державному управлінні та самоврядуванні

– Регіональна географія, регіональний розвиток та європейська інтеграція

 

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Необхідно знати словацьку мову у достатньому обсязі для навчання на факультеті.

Вступ без вступних іспитів*

*Якщо кількість вступних заявок не перевищить заплановану.

Терміни подачі заявок*

Бакалавр – заявки приймаються до 20.06.2022, вартість – 15 євро

Магістр – заявки приймаються до 31.05.2022, вартість – 20 євро

*При подачі електронної заявки також необхідно надіслати заповнену паперову на адресу факультету.

Документи, необхідні для вступу

Сайт Факультету