Univerzita Komenského v Bratislave

Історія факультету природничих наук бере свій початок у 1940 році. Сьогодні факультет має високий науковий, дослідницький та педагогічний потенціал не тільки в межах Університету Коменського, але також у межах всієї Словаччини. Це документально підтверджується тим, що інтерес до навчання на факультеті виявляють абітурієнти з усіх регіонів Словацької Республіки.

Навчальні програми

Бакалавр

– біологія

– систематична біологія

– медична біологія

– екологія

– геологія

– палеобіологія

– географія та геоекологія для ландшафтного планування

– географія, картографія та геоінформатика

– географія, регіональний розвиток та європейська інтеграція

– економічна, соціальна та політична географія

– географія, демографія, міграція та людські ресурси

– хімія (міжнародний сертифікат “EUROBAKALÁR”)

– хімія (програма перетворення)

– біохімія

– біохімія (програма перетворення)

– екологічні дослідження – англійською мовою

– біологічна хімія – англійською мовою

– викладання біології та хімії

– викладання біології та географії

– викладання біології та екологічних досліджень

– викладання біології та математики

– викладання хімії та математики

– викладання географії та математики

– викладання біології та англійської мови*

– викладання біології та німецької мови*

– викладання хімії та англійської мови*

– викладання географії та англійської мови*

– викладання географії та німецької мови*

* Дані навчальні програми будуть відкриті у співпраці з філософським факультетом

Магістр

– Антропологія

– Ботаніка

– Фізіологія рослин

– Фізіологія та етологія тварин

– Генетика

– Мікробіологія

– Молекулярна біологія

– Вірусологія

– Зоологія

– Біотехнології

– Екологія

– Екологія навколишнього середовища

– Геохімія навколишнього середовища

– Екологічне планування та управління

– Аналітична хімія

– Неорганічна хімія

– Біохімія

– Фізична хімія

– Ядерна хімія та радіоекологія

– Органічна та біоорганічна хімія

– Теоретична та комп’ютерна хімія

– Викладання біології в комбінації

– Викладання хімії в комбінації

– Викладання екологічних досліджень у комбінації

– Викладання географії в комбінації

– Прикладна та екологічна геофізика

– Динамічна геологія

– Інженерна геологія та гідрогеологія

– Геологія родовищ

– Мінералогія та петрологія

– Палеонтологія

– Ґрунтознавство

– Фізична географія та геоінформатика

– Географія та демографія людини в державному управлінні та самоврядуванні

– Регіональна географія, регіональний розвиток та європейська інтеграція

 

Вступна кампанія

Основною умовою для прийому на 1-й рівень (бакалавр) є наявність повної загальної середньої освіти або повної середньої професійної освіти.

Вступ без вступних іспитів.

Терміни подачі заявок

Бакалавр – заявки приймаються до 30.06.2021, у другому турі альтернативний крайній термін подачі заявок не поширюється на програми навчання біології, медичної біології, біохімії, конверсійної біохімії, біології та викладання англійської мови, хімії та викладання англійської мови, географії та викладання англійської мови, вартість – 50 євро, кожна наступна заявка – 15 євро

Магістр – заявки приймаються до 31.05.2021, вартість – 50 євро, кожна наступна заявка – 20 євро

Документи, необхідні для вступу

Сайт Факультету