borisjanicek71@gmail.com
Про насКонтакти
Все о Словакии

Чи можуть українські громадяни навчатися у  Словаччині безкоштовно?

Так, можуть! Україна у 2008 році приєдналася до країн Вишеградської групи з наміром інтеграції до Європейського Союзу. Приємним бонусом від приєднання України до цієї групи стала можливість брати участь у різних програмах і грантах. Однією з таких переваг є співпраця у сфері вищої освіти. Українські громадяни можуть безперешкодно вступати і безкоштовно навчатися у вузах країн Вишеградської групи, членом якої є Словаччина. Підставою для цього є також закон про вищу освіту Словацької Республіки, що дозволяє студентам, які володіють словацькою мовою, навчатися у державних вишах країни БЕЗКОШТОВНО.

Хто і на яких підставах може вступати до словацьких університетів?

Згідно із чинним законодавством Словацької республіки до вищих навчальних закладів (ступінь бакалавра) може вступити фізична особа, яка отримала повну загальну середню освіту або повну спеціальну середню освіту. Умовою для навчання на другому ступені (магістратура) є здобуття вищої освіти першого або другого ступеня, причому сума кількості кредитів, згідно з якою було отримано попередню вищу освіту, і різниці в кількості кредитів для здобуття відповідної освіти другого ступеня, повинна мінімально складати 300. Умовою для вступу на третю ступінь вищої освіти (докторантура) є закінчення другого ступеня вищої освіти.
Для вступу до університету необхідно подати заяву. Окремі факультети самостійно визначають, в які терміни та які саме документи додаються до заяви. Також факультети самостійно вирішують питання про проведення вступних іспитів.
Для надходження насамперед необхідно надати документ про закінчення відповідного ступеня освіти.

Примітка: вимоги факультетів та університетів до оформлення документів можуть відрізнятися. По мірі розвитку співпраці з окремими університетами та факультетами ми будемо розміщувати на нашому сайті всю необхідну інформацію щодо вимог до оформлення окремих документів.

 Рекомендуємо також звернути увагу на вирішення таких питань:
– апостилізація документів;
– переклад документів на словацьку мову фахівцем, зареєстрованим у реєстрі перекладачів Міністерства юстиції Словацької Республіки;
– перерахунок оцінок у відповідності до словацької шкали оцінювання;
– нострифікація документа про повну загальну середню освіту у відділі освіти відповідної районної державної адміністрації. *

Чи потрібно складати іспити для вступу до словацьких вишів?

Керівництво факультетів самостійно вирішує, чи будуть проводитися вступні іспити на окремі спеціальності. На даний момент для більшості спеціальностей іспити здавати не потрібно у зв’язку з невеликим конкурсом. Винятки можуть бути зроблені для найбільш престижних спеціальностей: лікаря, стоматолога, спеціальностей, пов’язаних з комп’ютерними технологіями, а також психології та юриспруденції.

Успішний вступ до навчального закладу може залежати від результатів навчання в середній школі. У такому випадку розглядаються оцінки атестату про повну загальну середню освіту, результати різних олімпіад та конкурсів. Також можлива вимога про складання іспиту з певного предмета, аналогічного завершальному іспиту після закінчення середньої школи (матуріта).

Деякі факультети проводять вступні іспити на окремі спеціальності. Про терміни проведення іспитів факультет повідомляє письмово після подачі заяви, як правило, не менше ніж за 30 днів до початку їх проведення. Вступні іспити проводяться зазвичай з предметів, які є профільними для відповідних спеціальностей.
Ще одним видом іспитів може бути «тестування здібностей» (talentová skúška). Їх метою є виявлення здібностей абітурієнта для навчання за обраною, як правило, творчою спеціальністю. Це можуть бути іспити з танців, музики, малювання, спорту.

Чи можна приступити до навчання у Словаччині без знання мови?

Словацька мова є близькоспоріднена українській, тому її незнання не буде перешкодою для вступу на більшість факультетів, де не потрібно здавати вступні іспити. Знаючи необхідний мінімум слів, ви будете почувати себе досить комфортно в словацькому мовному середовищі. Однак для для успішного навчання варто приділити увагу вивченню спеціальної термінології. Якщо ж вам потрібно здавати вступні іспити, певний рівень володіння словацькою мовою необхідний.

Які відмінності є у словацькій та українській системах навчання?

Відмінності практично відсутні. В основі навчання у вищих навчальних закладах Словаччини також лежить Болонська система. В Україні кредитно-модульну систему почали вводити з 2005 року. Незначні відмінності можуть бути в окремих вузах та на факультетах, оскільки їхнє керівництво має право самостійно видозмінювати процес навчання. Головним завданням студента є набір достатньої кількості кредитів протягом кожного семестру, щоб отримати дозвіл перейти на наступний семестр або курс.

 Чи може  український студент працювати у Словаччині?

Згідно з чинним законодавством Словаччини іноземний студент, який має дозвіл на тимчасове проживання з метою навчання, має право працювати. Однак існує обмеження, яке не дозволяє студентам вишів працювати більше ніж 20 годин на тиждень (Див. §23a ods. 5 Zákona č. 5/2004 Z.z. O službách zamestnanosti).

 

Безкоштовна освіта в Словаччині

ОСВІТА В СЛОВАЧЧИНІ - вступ на бакавларіат і магістратуру в 2021/2022 рік

Запрошуємо Вас приєднатися до онлайн-презентації 12.05.21 о 19:00 за Київським часом!