Підприємницька діяльність у Словаччині

Товариство з обмеженою відповідальністю

 Товариство з обмеженою відповідальністю (словацькою: spoločnosť s ručeným obmedzeným, далі – «ТОВ») – це товариство, засноване однією або кількома особами (фізичними та / або юридичними), що має статутний капітал, поділений на вклади учасників, розмір яких визначається законом та установчими документами ТОВ.

 •  ТОВ відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном. Учасники ТОВ відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з його діяльністю, у межах вартості своїх неоплачених вкладів.

 • Мінімальний розмір вкладу одного учасника ТОВ становить 750 євро (оплачується грошима або майном, причому вартість майна повинна бути підтверджена словацьким оцінювачем).

 •  Мінімальний розмір статутного капіталу ТОВ (словацькою: základné imanie) становить 5.000 євро.

 • Частка учасника ТОВ (словацькою: obchodný podiel) визначає його права і обов’язки, а також відповідну частину в управлінні товариством. Розмір частки учасника ТОВ визначається співвідношенням вкладів учасників до статутного капіталу, якщо інше не передбачене установчими документами ТОВ.

 • Максимальна кількість учасників ТОВ (словацькою: spoločník) – 50 осіб. ТОВ може створити також один учасник (словацькою: jednoosobová s.r.o.).

 • Виконавчим органом ТОВ є директор (словацькою: konateľ) або колегіальний склад директорів. Директором може бути тільки фізична особа.

 • Органи ТОВ: директор або рада директорів; загальні збори (словацькою: valné zhromaždenie); наглядова рада (словацькою: dozorná rada) –  не є обов’язковою.

Aкціонерне товариство

Акціонерне товариство (словацькою: akciová spoločnosť, далі – «АТ») – це товариство, статутний капітал якого розділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості.

 • АТ відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном. Акціонери (словацькою: akcionári) не відповідають за зобов’язаннями і не несуть ризики за збитки АТ.

 • Мінімальний розмір статутного капіталу АТ складає 25.000 євро. До моменту державної реєстрації акції повинні бути підписані у розмірі статутного капіталу АТ, і одночасно має бути оплачено як мінімум 30% всіх грошових вкладів.

 • Залежно від того, створено АТ шляхом відкритої підписки або без неї, та наявності можливості купівлі/продажу акцій на біржі, акціонерне товариство  може бути відкритим (словацькою: verejné) і закритим (словацькою: súkromné).

 •  Єдиним засновником АТ може бути тільки юридична особа. При цьому можливо, щоби згодом єдиним 100-відсотковим акціонером стала фізична особа.

 • Акціонерами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Максимальна кількість акціонерів не обмежена.

 • Володіння акцією дає акціонеру право брати участь в управлінні АТ, а також отримувати дивіденди і ліквідаційний залишок.

 • Органи АТ: директор або дирекція (словацькою: predstavenstvo); загальне зібрання; наглядова рада, яка складається з 3-х членів і є обов’язковим органом.

Переваги та недоліки АТ у порівнянні з ТОВ

 • Переваги:

– Немає обмежень за кількістю акціонерів

– Інформація про акціонерів АТ не є загальнодоступною на сайті Торгового реєстру (окрім випадку, якщо єдиний акціонер АТ володіє 100% статутного капіталу)

– Можливість вести деякі види діяльності, які не може вести ТОВ (банківська, страхова діяльність)

 • Недоліки:

– Створення та реєстрація АТ –  більш складна і вартісна процедура, ніж створення ТОВ

– Обов’язкове створення наглядової ради, яка складається як мінімум з 3-х членів

– Проведення загальних зборів з деяких питань можливе тільки в присутності нотаріуса

– Щорічні фінансові результати АТ повинні бути затверджені незалежним аудитором

 Перед створенням ТОВ необхідно узгодити наступне:

 •  Назва: а) Company, spoločnosť s ručeným obmedzeným; б) Company, spol. s.r.o .; в) Company, s.r.o. (www.orsr.sk)

 • Види діяльності: а) вільні (словацькою: voľné živnosti); б) ліцензовані (словацькою: viazané živnosti); в) кваліфікаційні (словацькою: remeselné)

 • Визначення юридичної адреси ТОВ: немає істотних обмежень (напр. мінімальний розмір приміщення, призначення нерухомості  та ін.)

 • Розмір статутного капіталу ТОВ і співвідношення часток учасників: мінімальний розмір – 5.000 євро; розмір частки визначається відповідно до закону або установчого документу

 • Призначення директора або визначення колегіального складу директорів ТОВ (у разі призначення директором іноземного громадянина , який не має дозволу на проживання в одній з країн Європейського союзу або Організації економічного співробітництва та розвитку, йому необхідно спочатку отримати тимчасову посвідку на проживання!)

 • Форма вкладу (грошовий /негрошовий) учасників ТОВ: грошові вклади оплачуються шляхом перерахування /внесення коштів на банківський рахунок ТОВ, відкритий у словацькому банку або філії іноземного банку в Словаччині

Процедура створення та реєстрації ТОВ

 • Підписання установчого документа ТОВ у нотаріуса (потрібна особиста присутність всіх засновників – учасників або їх представників)

 • Реєстрація видів діяльності в компетентному підприємницькому відділенні (словацькою: Okresný úrad – odbor živnostenského podnikana), документ про реєстрацію видається протягом 5 робочих днів

 • Реєстрація ТОВ у компетентному Торговому реєстрі (словацькою: Obchodný register), документ про реєстрацію та оригінал виписки з Торгового реєстру видається протягом 7 робочих днів

 • Реєстрація ТОВ у компетентних податкових органах (словацькою: Správca dane), картка платника податків видається протягом 10 робочих днів

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ  КРЕДИТ

Стандартні умови для отримання кредиту

 • Посвідка на постійне проживання учасника ТОВ, директора АТ або фізичної особи-підприємця (СПД)

 • Здійснення підприємницької діяльності протягом як мінімум 24 місяців

 • Відсутність змін в організаційно – правовій формі підприємницької діяльності за останні 24 місяці

 • Надання фінансових і бухгалтерських документів за останні 24 місяці

 • Наявність рухомого /нерухомого майна, мінімальний оборот підприємця – від 40.000 євро

 • Здійснювана діяльність не відноситься до галузей, які не підлягають кредитуванню

Види кредитів

 • Нецільові кредити: ставки від 7 до 16% річних; максимальний розмір кредиту до 200.000 євро; для отримання кредиту достатньо договору про поручительство, термін виплати – від 1 до 5 років

 • Цільові кредити: ставки від 5 до 8% річних; розмір кредиту – від 200.000 євро і більше; для отримання потрібний бізнес-план, як мінімум договір про поручительство і застава на нерухомість; термін виплати – від 1 до 10 років

Галузі, які не підлягають кредитуванню:

 • Тваринництво

 • Деревообробна промисловість (за винятком виробництва меблів)

 • Виробництво зброї та боєприпасів

 • Магазини з купівлі-продажу вживаних товарів, авторинки та антикварні магазини

 • Інтернет-магазини, ринки та ларьки

 • Послуги таксі

 • Кредитування, фінансовий лізинг, факторинг і форфейтинг

 • Страхові компанії

 • Ріелторська діяльність і діяльність з купівлі, продажу та оренди нерухомості

 • Політичні, профспілкові, церковні та інші громадські організації

 • Детективні та охоронні послуги

 • Ігрові зали, казино та інші види діяльності, які можуть зіпсувати репутацію банку

 • Види діяльності, які становлять небезпеку для навколишнього середовища, наприклад, виробництво токсичних матеріалів та ін.

Забезпечення кредиту

 • Договір поручительства: учасник ТОВ або директор АТ ручається всім своїм майном перед банком за те, що компанія виконає свої зобов’язання

 • Застава на майно: житлова нерухомість (квартира, будинок, вілла та ін.); комерційна нерухомість (офісні приміщення, ділянки, будівлі, торговельні площі та ін.); рухоме майно (обладнання, технології тощо)

 • Грошові кошти на  банківському рахунку

 • Бланковий вексель з поручительством на учасників

 • Цінні папери

 • Поручительство іншої юридичної особи

 • Банківська гарантія