TUKE_emblem_EN

Технічний університет в Кошице є державною установою, що пропонує освіту в технологічній та економічній сферах випускникам середніх шкіл та бакалаврам, яка є доступною як для громадян Словакії, так і для іноземних студентів. Навчання здійснюється за принципом Болонської системи. Іноземні студенти можуть навчатися англійською та словацькою мовами за 3-ма навчальними ступенями.

1. Бакалаврат є першим ступенем. Навчання триває мінімально 3, іноді 4 роки (на спеціальностях “Архітектура”, “Мистецтво” та “Дизайн”).

2. Магістратура – це другий ступінь, триває 2 роки. Відповідно, загальна тривалість навчання становить мінімально 5 років. Основною умовою для продовження навчання на другому рівні є закінчення першого рівня (бакалаврату).

3. Докторантура є третім ступенем і триває не менше трьох років на денній формі, і, як правило, чотири роки на заочній. Основною умовою для продовження навчання на третьому рівні є закінчення другого рівня навчання. Всі академічні ступені повинні бути акредитовані Міністерством освіти Словаччини.

Навчальний процес включає в себе різні форми навчання: лекції, семінари, практичні заняття, консультації, тощо. Стандартне навантаження студента визначається кількістю кредитів – 60 кредитів за академічний рік (30 кредитів за кожен семестр). Вищий навчальний заклад визначає загальну кількість кредитів, необхідних для закінчення навчання на кожному етапі.

У Технічному університеті  9 факультетів. Кожен факультет пропонує акредитовані навчальні програми на бакалавраті, магістратурі та докторантурі. Навчання проходить у двох формах: денній та заочній.

– Факультет гірничої справи, екології, управління процесами і геотехнологии (FBERG)

– Факультет матеріалів, металургії та переробки

– Машинобудівний факультет

– Факультет електротехніки та інформатики

– Будівельний факультет

– Факультет виробничих технологій в Прешові (FVT)

– Економічний факультет (EkF)

– Факультет мистецтв (FU)

– Факультет аеронавтики (LF)